Địa chỉ: Xã Ia O, Chư Prông
Ngày ban hành:
14/03/2018
Ngày hiệu lực:
14/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực